Sercons Sertifika Merkezi - Akreditasyon

Sercons faaliyetlerini meteoroloji teknik düzenleme işleri Federal acenteliği tarafından verilen sertifika diplomalarına dayanarak yürütür.

Sercons Sertifika Merkezi Akreditasyon

akreditasyon


LLC “SERCONS INTERNATIONAL GRUP LTD.” Şirketi faaliyetini meteoroloji teknik düzenleme işleri Federal acenteliği tarafından akredite edilerek verilen sertifika diplomalarına dayanarak yürütür.

SERCONS Akreditasyonu

Yer altı madenleri ve madenleri üretime hazırlamak Metaller ve ondan elde edile ürünler  …

 LLC “SERCONS” şirketi faaliyetini teknolojik ve atomik kontrol ekoloji işleri Federal hizmeti lisansları doğrultusunda yürütür.
Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Kontrol Federal Servisi lisansları uygun olarak faaliyet göstermektedir

 Lisanslarımız

Petrol ve gaz sanayi tesislerinde sanayi güvenliği üzerine ekspertiz (denetimler) yapılabilmesi için verilen lisanslar. (tehlikeli üretim tesislerinde kullanılan teknik düzenlemeler; tehlikeli üretim tesislerindeki bina ve yapıtlar; tehlikeli sanayi tesislerinin işletilmesi ile ilgili diğer evraklar).

 Kazan daireleri tesislerinde sanayi güvenliği nezareti faaliyetleri üzerine ekspertiz (denetimler) gerçekleştirilebilmesi için verilen lisanslar. (tehlikeli üretim tesislerinin inşa edilmesi, teknik bakımdan yeniden donatılması, yeniden düzenlenmesi, genişlemesi korunması ve tavsiye edilmesi için hazırlıkların yapılması için ekspertizler; tehlikeli üretim tesislerinde yapılması öngörülen teknik düzenlemeleri için ekspertiz yapılması; tehlikeli üretim tesislerindeki bina ve inşaatlar için ekspertiz yapılması; tehlikeli sanayi tesislerinin işletilmesi ile ilgili diğer evrakların üzerinde ekspertiz (incelemelerin) yapılması).

Tesislerde sanayi güvenliği muhafazası ve yük kaldırma mekanizmalarının işletilmesi ile ilgili faaliyetleri üzerine ekspertiz (denetimler) gerçekleştirilebilmesi için verilen lisanslar. (tehlikeli üretim tesislerinde yapılması öngörülen teknik düzenlemeleri; tehlikeli sanayi tesislerinin işletilmesi ile ilgili diğer evraklar).

dijital ajans