Gost R Ölçüm Sertifikası

SERCONS SERTİFİKA MERKEZİ

Gost R Ölçüm Sertifikası

Ölçüm aletleri Örnek Onay Belgesi (ayrıca metro lojik belge, ölçüm aletleri belgesi, I&C belgesi olarak da anılmaktadır), Teknik Düzenleme ve Metroloji Federal Ajansı tarafından düzenlenen ve söz konusu ölçüm aleti türünün yürürlükteki mevzuat ile getirilen prosedüre uygun olarak onaylandığını ve geçerli şartlara uyduğunu belgeleyen bir belgedir.

Ölçüm aletleri Örnek Onay Belgesi, (ölçümlerin yeknesaklığı) hakkındaki 102- FZ no.lu Federal Kanun (26 Haziran 2008’de tadil edildiği şekliyle) tarafından düzenlenmektedir.

dijital ajans