ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim sistemini ifade eden bir standarttır. ISO nun açılımı, International Organization for Standardizasyon dur. ISO 9001 Belgesi kuruluşun ürün, hizmet ve yönetim kalitesinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001 BelgesiISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim sistemini ifade eden bir uluslararası standarttır. ISO nun açılımı, International Organization for Standardizasyon dur. ISO 9001 Belgesi kuruluşun ürün, hizmet ve yönetim kalitesinin sürekliliğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK`a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO` nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir?

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 9001 Belgesi Nedir?,

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ne Nasıl Başvuru yapılır ? ISO 9001 Sertifikası Fiyatı Nedir ? gibi sorularınız var ise veya ISO 9001 Sertifikası Hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, ISO 9001 Belgesinin nin nasıl alındığını öğrenmek istiyorsanız, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için hangi evrakların gerekli olduğunu öğrenmek istiyorsanız,

ISO 9001 Belgesi almak için şimdi başvuru yapmak istiyorsanız info[at]sercons.com.tr mail adresinden veya
+90 212 481 42 21 numaralı telefon numarasından hemen Sercons Sertifika Merkezine ulaşabilirsiniz.

dijital ajans