Rusya Belgeleri ve Rusya Sertifikaları

Rusya Belgeleri, Rusya Sertifikaları Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliklerine Uygunluk Sertifika ve Deklarasyon içeriği

Rusya Belgeleri ve Rusya Sertifikaları

Rusya Belgeleri ve Rusya Sertifikaları Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliklerine Uygunluk Sertifika ve  Deklarasyon içeriği


1 – Sertifika Numarası (Bu numara ile gümrükte sertifikanın kaydı yapılır, sertifikanızı kontrol edebiliyorsunuz.)
2 – Sertifikanın seri numarası
3 – Sertifika kaydını yapan devlet kurumun bilgileri
4 – Sertifika başvurusunda bulunan, gümrük birliği (Rusya Federasyonu, Belarus, Kazakistan,Ermenistan,Kırgızıstan) sınırlarında kayıtlı olan temsilci, ortak, müşteri bilgileri.
5 – Üretici bilgileri
6 – Ürün ve Marka bilgileri
7 – Ürün GTIP Numarası (sertifikada yer alan ürün listesi fazla olduğu zaman Ürün GTIP Numaraları ürün isimleriyle birlikte sertifika eklerinde yazılır.)
8 – Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Birliği Teknik Yönetmelik ismi. Sertifika bu teknik yönetmeliğe dayanarak verilir.
9 – Sertifikalar, laboratuar deneyleri geçtikten sonra verilir. Burada deneyleri gerçekleştiren laboratuar bilgileri ve deney sonuç numaraları yer alır.
10 – Ek bilgiler
11 – Sertifika veriliş tarihi ve süresi
12 – Sertifika kaydını yapan devlet kurumun yönetici ve uzmanın imzası.

GOST-R Sertifikası , EAC Sertifikası  , EAC  Deklarasyonu , SGR  Sertifikası 

Gost-r Rusya’nın  uygunluk  sertifikasıdır. EAC yani  gümrük  Birliği  yürürlüğe girmesine  rağmen Rusya  Federasyonun   resmi  uygunluk  sertifikası  olarak  etkinliği  devam  etmektedir. Gost-r EAC  alınmayan  tüm  ürünlere  alınmaktadır  ve  gümrüklerde  geçerliliği  devam  etmektedir. Gost-r Sertifikası  parti  bazlı  alındığı  gibi  1-2-3 yıllık  seri  üretim  olarak  alınmaktadır. EAC  Sertifikası  veya  Deklarasyonuna  sahip  firmalar  gönüllü  olarak ta  talep  ederlerse  Rusya  Gost-r  sertifikası  almaları  mümkündür.

EAC Sertifikası  , EAC  Deklarasyonu

Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013’ten itibaren uygulamaya başlandı. Bu uygulama şuanda Rusya Federasyonu, Kazakistan ,Ermenistan ,Kırgızistan ve Belarus  ülkeleri için geçerlidir. Sertifika 4 aşama güvenlik korumasına sahiptir.

EAC Gümrük  Birliği (TR CU) Sertifikasyonu ve Deklarasyonu GOST-R Sisteminin yerine geçmektedir. 
Bu sertifikalar; Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır.
Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.
Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuarlar Gümrük Birliği genel akreditasyon (Akreditasyonumuz)çerçevesinde yetkilendirilmiştir.

EAC Gümrük  Birliği Sertifikasyonu temini için ürüne  göre  değişmekle beraber numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında telsim edilir. Ayrıca, sertifikasyon süresince  Verilen tüm belgeler, Gümrük Birliği veritabanına kayıt edilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir.

EAC belgelerinin GOST-R belgelerine  göre  en  büyük  farklılığı sertifika  çıktıktan  sonra kesinlikle  oynama  ,düzeltme  veya  sahteciliğin önlenmesi  adına  online  olarak  sisteme  kayıt  ediliyor  olmasıdır.

TR CU Gümrük Birliği (EAC) Sertifikasyonu için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir “Temsilci Firma” gerekmektedir.Kurallar  gereği  temsilci,alıcı  vb  olmadan  sertifika  alınması  mümkün  değildir.

Gümrük Birliği Teknik Düzenlemelerine göre uygunluk kriterlerini karşılayan ürün üzerine Gümrük Birliği piyasası tedavül/satış onayını doğrulayan işaret koyulur (Gümrük Birliği üyesi devlet piyasalarında ürün tedavülü için tek tip işaret uygulama hususlarına ilişkin 15 Temmuz 2001 tarih ve 711 sayılı Gümrük Birliği Komisyon kararına göre Sertifikalandırılan ürünlerin etiketlerinde EAC logosu kullanılmalıdır (Eurasian Conformity). 

EAC sertifikası  daha  çok  makine,ekipman,gazlı  ürünler,elektrikli  ürünler,iç  giyim  ürünleri  için  verilmektedir

EAC Gümrük  Birliği Deklarasyonu
EAC  Deklarasyonu EAC  Sertifikasının  alınmadığı  durumlarda temini için ürüne  göre  değişmekle beraber numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında telsim edilir.

Ayrıca, sertifikasyon süresince  Verilen tüm belgeler, Gümrük Birliği veritabanına kayıt edilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir. 
EAC belgelerinin GOST-R belgelerine  göre  en  büyük  farklılığı sertifika  çıktıktan  sonra kesinlikle  oynama, düzeltme  veya  sahteciliğin önlenmesi  adına  online  olarak  sisteme  kayıt  ediliyor  olmasıdır.

TR CU Gümrük Birliği (EAC) Sertifikasyonu için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir “Temsilci Firma” gerekmektedir.Kurallar  gereği  temsilci,alıcı  vb  olmadan  sertifika  alınması  mümkün  değildir.

EAC Deklarasyonu  daha  çok  makine,ekipman,sanayi  tip ürünler,elektrikli  ürünler,dış  giyim  ürünleri  için  verilmektedir.


SGR  Sertifikası 
Gostregistrasyon  olan  sertifikaya  kısaca  SGR deniliyor.Eskiden  Hijyen  olarak  alınan  tüm  Avrasya  Birliği  ülkelerinin  sertifikalarının  yerine  gelen  süresiz  olarak  alınan  bir  sertifikadır. 

EAC  kabul  eden  tüm  Gümrük  birliği  ülkeleri  SGR  sertifikasınıda  kabul  etmektedir. EAC  sertifika  ve  deklarasyona  göre  temin  süresi  ve  şartları  daha  zor  olan  belge  mutlaka  numune  temini  zorunludur  ve  yaklaşık  45 ile  65  iş  gününde  temin  edilmektedir. SGR  için  fabrika  ziyareti  zorunluluğu  yoktur.

Sgr  sertifikası  EAC  belgeleri  gibi  mutlaka  alıcı  bilgisi  yazılma  zorunluluğu  vardır. SGR alınan  bir  ürünün  özelliğine  göre  sertifika  ve  ayrıca  deklarasyon  alınma  durumu  vardır. 

Sgr  sertifikası  daha  çok  çocuk giyimi,ürünleri,kozmetik  ürünleri,kimyevi  ürünler,boyalar ,temizlik  malzemeleri  vb  ürünlere  verilmektedir.


Yangın Sertifikası 

Rusya Yangın Belgesi, Yangın Sertifikası ya da yangın güvenlik belgesi Yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden belgedir. 

Yangın sertifikası sadece Yangın sistemleri (yangın sprinkleri, yangın söndürücüler vb.) ürünler değil aynı zamanda inşaat ve yapı ürünleri, makineler gibi ürünlere özelliğine ve yerine göre yangın belgesi zorunlu olabiliyor.

Bu ürünler Rusya Federasyonu Yangın şartlarına göre belirli testlerden geçirilip ürünün test sonuçlarına göre ve bu test sonuçları belgeye yazılmak kaydı ile belge verilir.

Yangın sertifikası diğer belgelerde olduğu gibi ilgili uzmanın talebine göre ya üretim yerinde gerekli denetlemeyi yapar yada numune talep ederek kendi laboratuarlarında gerekli testleri yapma hakkına sahiptirler. 

Yangın Sertifikası 1 – 3-5  yıl aralığındaki sürelerde geçerli olup temin süresi 15 ile 45 gün arasındadır.dijital ajans